Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Kinh doanh
    0942185998
  • Hỗ trợ kỷ thuật
    0964 411 281

Bản đồ

PLC KOYO SN32DR-B1 SN-32DR-B2

PLC KOYO SN32DR-B1 SN-32DR-B2
PLC KOYO SN32DR-B1 SN-32DR-B2
Giá:
Số lượng

CUNG CẤP CÁC LOẠI PLC KOYO CHÍNH HÃNG GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG 

HỖ TRỢ PHÁ MẬT MÃ ( PASS) LẬP TRÌNH NẾU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU 

 

SN32DR-A1

   

SN32DR-B1

 

SN32DD-A1

 

SN32DD-B1

 

SN32DR-A2

   

SN32DR-B2

 

SN32DD-A2

 

SN32DD-B2

 

SN48DR-A2

 

SN48DR-B2

 

SN48DD-A2

 

SN48DD-B2

 

SN64DR-A1

   

SN64DR-B1

 

SN64DD-A1

 

SN64DD-B1

 

SN64DR-A3

   

SN64DR-B3

 
 
http://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/15888451/TB27ak.XVXXXXacXXXXXXXXXXXX_!!15888451.jpg MODULE: PLC
 

  D2-08ND3(Z-8ND1)

 

  D2-16ND3-1(Z-16ND1)

 

  D2-16ND3-2(Z-16ND2)

 

  D2-32ND3(Z-32ND1)

 

  D2-08NA-1(Z-8NA1)

 

  D216NA(Z-16NA1)

 

  D2-04TD1(Z-4TD1)

 

  D2-08TD1(Z-8TD1)

 

  D2-16TD1-1(Z-16TD1)

 

  D2-16TD1-2(Z-16TD2)

 

  D2-16TD2-2(Z-16TD3)

 

  Z-16CDR1

 

  Z-16CDT1

 

  D2-32TD1(Z-32TD1)

 

  D2-08TA(Z-8TA1)

 

  D2-12TA(Z-12TA1)

 

  D2-04TRS(Z-4TR1)

 

  D2-08TR(Z-8TR1)

 

  D2-12TR(Z-12TR1)

 

  D2-08CDR(Z-8CDR1)

 

  F2-04AD-1(Z-4AD1)

 

  F2-04AD-2(Z-4AD2)

 

  K2-04ADC(Z-4ADC)

 

  F2-02DA-1(Z-2DA1)

 

  F2-02DA-2(Z-2DA2)

 

  F2-02DAC(Z-2DAC)

 

  F2-08AD-1

 

  F2-08AD-1

 

  F2-4AD2DA

 

  F2-08DA-2

 

  F2-04RTD

 

  F2-04THM

 

  F2-08SIM

 

  N-01M

 
 

 

   

 

 

 

 

Nội dung chi tiết:

Sản phẩm liên quan